Tag Archive: inflacja a pozew o podwyższenie alimentów

Dodano: 30.05.2022

Skutki inflacji dotykają nie tylko uprawnionego do alimentów, ale również zobowiązanego do ich regulowania. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, gdy inflacja dotknęła bardziej żądającego zmiany zakresu świadczeń alimentacyjnych niż drugiego podmiotu stosunku alimentacyjnego.

Czytaj więcej