Tag Archive: brak zgody na rozwód

Dodano: 11.11.2021

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. Brak zgody jednego z małżonków na rozwód bez orzekania o winie, powoduje, że Sąd musi zająć się tą kwestią.

Czytaj więcej