Tag Archive: blog o podziale majątku

Dodano: 16.01.2021

Przewidujesz, że Sąd, który dzieli majątek małżonków przyzna Ci na własność np. dom, samochód czy działkę i zasadzi spłatę na rzecz małżonka? Zastanawiasz się w jaki sposób Sąd ustala termin spłaty w sprawie o podział majątku małżeńskiego? Czy jest możliwe by Sąd rozłożył spłatę w sprawie o podział majątku na raty?

Sąd przed podjęciem decyzji dotyczącej oznaczenia sposobu i terminu uiszczenia spłaty powinien zbadać i rozważyć sytuację rodzinną i majątkowo uczestnika obciążonego spłatą oraz uczestnika uprawnionego do niej i w konsekwencji tak rozłożyć ciężar spłaty, aby w należyty sposób zostały uwzględniony interesy obojga uczestników. Wyważona i właściwa ocena uzasadnionych interesów oraz sytuacji życiowej uczestników pozwoli na uniknięcie obciążenia uczestnika wysokimi i nierealnymi spłatami. Przy ustalaniu terminu i sposobu uiszczenia spłaty nie bez znaczenia jest sama jej wysokość oraz możliwości finansowe uczestnika zobowiązanego do jej uiszczenia. Powyższe może uzasadniać odroczenie terminu uiszczenia spłaty w stosunku do uprawomocnienia się orzeczenia o podziale bądź rozłożone nie zasądzonej spłaty na raty.

Czytaj więcej
Dodano: 04.01.2021

Już kilka razy spotkałem się z opinią Klientów, którzy twierdzili, że np. “Panie Mecenasie, nie uda mi się udowodnić, że ten samochód (pralka, grunt – wstawić dowolny składnik majątkowy) należy do majątku wspólnego (osobistego) bo w akcie notarialnym (umówię etc.) jest wskazane, że jest inaczej…”

Nic bardziej mylnego. O zaliczeniu poszczególnych przedmiotów majątkowych do majątku osobistego (odrębnego) lub majątku wspólnego małżonków nie decyduje złożone przez nich oświadczenie, że nabywany przedmiot wchodzi w skład określonej masy majątkowej (tak: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 2012 r. wydane w sprawie o sygn. akt II CSK 363/11).

Sąd Najwyższy dodaje także, że “o zaliczeniu poszczególnych przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego lub majątku osobistego (odrębnego) małżonków nie decydują złożone przez nich oświadczenia, że nabywany przedmiot wchodzi w skład określonej masy majątkowej, gdyż samo takie oświadczenie – w razie pozostawania małżonków w ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej – nie może stanowczo wyłączać skutków wynikających z przepisów art. 31-34 KRO. Przynależności konkretnego przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego albo osobistego (odrębnego) nie może zatem przesądzać ocena przez sąd przesłanek sposobu wyrażania woli osoby dokonującej czynności prawnej, ani przesłanek tłumaczenia oświadczeń woli oraz badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy”.

Zatem: nie spisuj sprawy na straty i gromadź dowody (świadkowie, dokumenty itp.). Porozmawiaj też na ten temat z adwokatem.

Czytaj więcej
Dodano: 27.12.2020

To pytanie często zadają zadają Panie na pierwszym spotkaniu w kancelarii adwokackiej w Lublinie. Ile czeka się na pierwszą rozprawę w sprawie o alimenty w Lublinie? Jaki jest czas oczekiwania na pierwszy termin rozprawy alimentacyjnej w Lublinie? Odpowiedź poniżej.

Na pierwszą rozprawę w sprawie o alimenty na dziecko, która toczy się przed Sądem Rejonowym Lublin – Zachód w Lublinie czeka się od 2 do 4 miesięcy. Na pierwszy termin rozprawy alimentacyjnej, która odbywa się przed Sądem Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdnika czeka się nieco dłużej. Zdarza się, że czas oczekiwania może być krótszy – np. 3 tygodnie. Zdarzają się też niechlubne wyjątki. Najdłuższej czekałem na sprawę o uchylenie alimentów w Świdniku – aż 13 miesięcy… (sic!).

Pytania? Skontaktuj się z adwokatem.

Czytaj więcej