Tag Archive: alimenty lublin

Dodano: 25.09.2022

Alimenty Warszawa –  jak wygląda pierwsza rozprawa? O co pyta Sąd Rejonowy w Warszawie na pierwszej rozprawie w sprawie o alimenty? Kogo przesłuchuje Sąd na pierwszym posiedzeniu? Ile trwa pierwsza rozprawa w sprawie o alimenty Warszawa? Czy sprawa może się zakończyć na pierwszej rozprawie?

Czytaj więcej
Dodano: 15.09.2022

Zgodnie z przepisem art. 598 [15] kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

Czytaj więcej
Dodano: 09.09.2022

Podział majątku Warszawa –  jak wygląda pierwsza rozprawa? O co pyta Sąd na pierwszej rozprawie w sprawie o podział majątku wspólnego? Czy Sąd przesłuchuje świadków na pierwszym terminie? Ile trwa pierwsza rozprawa w sprawie o podział majątku w Warszawie i okolicach? Podział majątku na pierwszej rozprawie. Czy to możliwe?

Czytaj więcej
Dodano: 28.08.2022

Postępowanie dowodowe w sprawie rozwodowej ma przede wszystkim na celu ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, jak również okoliczności dotyczących dzieci stron i ich sytuacji, a w razie uznania powództwa – także przyczyn, które skłoniły do tego stronę pozwaną.

Czytaj więcej