Tag Archive: adwokaci lublin

Dodano: 09.06.2022

Obligatoryjność stwierdzenia z urzędu w wyroku rozwodowym w przedmiocie alimentacji dziecka sprawia, iż dobrowolne świadczenie przez któregokolwiek z rozwodzących się małżonków renty alimentacyjnej albo środków utrzymania w naturze choćby w pełni zaspokajało potrzeby dziecka nie zwalnia sądu od stosownego rozstrzygnięcia w wyroku.

Czytaj więcej
Dodano: 30.05.2022

Skutki inflacji dotykają nie tylko uprawnionego do alimentów, ale również zobowiązanego do ich regulowania. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, gdy inflacja dotknęła bardziej żądającego zmiany zakresu świadczeń alimentacyjnych niż drugiego podmiotu stosunku alimentacyjnego.

Czytaj więcej