Tag Archive: 500 + a wysokość alimentów

Dodano: 25.11.2021

Zgodnie z przepisem art. 135 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają: świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 670, 730, 1802 i 1818), podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji…

Czytaj więcej