FB linked in

Jak wygląda pierwsza rozprawa w sprawie o rozwód w Lublinie?

Sygnet Border

BLOG

Jak wygląda pierwsza rozprawa w sprawie o rozwód w Lublinie?

Dodano: 28.08.2022
 1. Rozwód Lublin –  jak wygląda pierwsza rozprawa?
 2. O co pyta Sąd w Lublinie na pierwszej rozprawie rozwodowej?
 3. Czy Sąd przesłuchuje świadków na pierwszej rozprawie?
 4. Ile trwa pierwsza rozprawa w sprawie o rozwód Lublin?
 5. Czego jeszcze spodziewać się na pierwszej rozprawie rozwodowej?
 6. Rozwód na pierwszej rozprawie? Czy to możliwe?
 7. Co wziąć za sobą? Jak się przygotować do rozprawy?

Rozwód Lublin –  jak wygląda pierwsza rozprawa?

Pracownik Sądu wywołuje sprawę. Strony wchodzą na salę rozprawę. Sąd sprawdza obecność. Zgodnie z kodeksiem, po wywołaniu sprawy strony – najpierw powód, a potem pozwany – zgłaszają ustnie swe żądania i wnioski oraz przedstawiają twierdzenia i dowody na ich poparcie. Strony mogą ponadto wskazywać podstawy prawne swych żądań i wniosków.

Sąd przez zadawanie pytań stronom dąży do tego, aby strony przytoczyły lub uzupełniły twierdzenia lub dowody na ich poparcie oraz udzieliły wyjaśnień koniecznych do zgodnego z prawdą ustalenia podstawy faktycznej dochodzonych przez nie praw lub roszczeń. W ten sam sposób sąd dąży do wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy, które są sporne. Z polskiego na nasze, Sąd po przedstawieniu stanowisk przez strony, informacyjnie przesłuchuje małżonków.

Postępowanie dowodowe w sprawie rozwodowej ma przede wszystkim na celu ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, jak również okoliczności dotyczących dzieci stron i ich sytuacji, a w razie uznania powództwa – także przyczyn, które skłoniły do tego stronę pozwaną.

O co pyta Sąd w Lublinie na pierwszej rozprawie rozwodowej? Pytania na sprawie o rozwód. Posiedzenie pojednawcze. 

O tym jakich pytań można się spodziewać na rozprawie można przeczytać więcej tutaj. W telegraficznym skrócie: Sąd weryfikuje kiedy i z jakich przyczyn nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Gdy strony mają dzieci, wypytuje o wydatki na małoletnich, możliwości zarobkowe rodziców, a także sposób sprawowania przez nich opieki.

Do 2005 r., zgodnie z art. 436 kodeksu postępowania cywilnego, przed wyznaczeniem terminu pierwszej rozprawy przewodniczący wzywał strony do osobistego stawienia się do sądu na posiedzenie pojednawcze, którego przeprowadzenie poruczał równocześnie wyznaczonemu przez siebie sędziemu. Sędzia wyznaczony nakłaniał strony do pojednania, mając w szczególności na uwadze dobro dzieci i społeczne znaczenie trwałości małżeństwa. Obecnie, zgodnie ze zmienionym art. 436 k.p.c., jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, sąd może (ale nie musi) skierować strony do mediacji. Skierowanie to jest możliwe także wtedy, gdy postępowanie zostało zawieszone. Podsumowując: już od wielu lat sprawa rozwodowa nie zaczyna się od posiedzenia pojednawczego.

Czy Sąd przesłuchuje świadków na pierwszej rozprawie?

Różnie z tym bywa, wszystko zależy od sędziego. Zazwyczaj na pierwszym terminie przesłuchiwani są tylko małżonkowie. Gdy z akt sprawy wynika, że strony ustaliły warunki rozwodu, a mają dzieci, Sąd, celem zakończenia sprawy na pierwszym posiedzeniu, przesłuchuje jednego świadka.

Ile trwa pierwsza rozprawa w sprawie o rozwód Lublin?

Zazwyczaj 60 – 90 minut. W przypadku rozwodu za porozumieniem stron, do pół godziny.

Czego jeszcze spodziewać się na pierwszej rozprawie rozwodowej?

W sytuacji, gdy strony w pozwie lub w odpowiedzi na pozew o rozwód składały wnioski o udzielenie zabezpieczenia np. alimentów, Sąd może na pierwszej rozprawie rozpoznać takie wnioski. Wtedy pytania dotyczącą głównie kwestii związanych z wnioskiem. Przy alimentach, będą to wydatki na dzieci oraz możliwości zarobkowe rodziców.

Pod koniec rozprawy Sąd zazwyczaj planuje dalsze czynności dowodowe w sprawie. Dopuszcza dowody z zeznań świadków czy też np. z opinii OZSS.  Niekiedy zobowiązuje strony do przedłożenia stosownych dokumentów w terminie np. 7/14 dni.

Rozwód na pierwszej rozprawie? Czy to możliwe?

Tak, jak najbardziej. Z racji na obszerność zagadnienia, odsyłam do artykułu pod tym linkiem.

Co wziąć za sobą? Jak się przygotować do rozprawy?

Weź dowód osobisty oraz pisma złożone w sprawie. Wcześniej je przeczytaj, uporządkuj argumenty. Ubierz się schludnie. Skorzystaj z pomocy adwokata.


Prawnik od rozwodów Lublin. Zapraszam do kontaktu z kancelarią. Telefon: 605 836 220, e-mail: kontakt@adwokat-lecyk.pl

 

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ

  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  FILIA KANCELARII W WARSZAWIE
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl