FB linked in

Jak udowodnić nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny?

Sygnet Border

BLOG

Jak udowodnić nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny?

Dodano: 30.08.2023

W polskim prawie rodzinnym udowodnienie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny wymaga zgromadzenia odpowiednich dowodów. W przypadku, gdy jeden z małżonków wnosi swoje majątkowe środki osobiste do majątku wspólnego, okoliczność tę może udowodnić składając w sprawie o podział majątku Warszawa następujące dowody:

 1. Oświadczenie drugiego małżonka: Nakłady można wykazać za pomocą dokumentu, który podpisał drugi małżonek. Warto zatem zadbać o to by mieć potwierdzenie, że takie nakłady zostały poczynione.
 2. Potwierdzenia przelewów: jeśli np. budowałeś/-aś dom i część środków pochodziło z Twojego majątku osobistego (np. sprzedaż kawalerskiego czy panieńskiego mieszkania), a następnie te środki zostały przeznaczone na zakup materiałów lub robociznę, nakłady wykażesz za pomocą potwierdzeń przelewów.
 3. Dowody zakupów: Analogicznie jak w punkcie 2, nakłady mogą zostać wykazane za pomocą faktur VAT lub innych imiennych dowodów zakupów.
 4. Opinia biegłego: W przypadku, gdy wartość wniesionych środków nie jest łatwa do określenia, koniecznym wydaje się być skorzystanie z pomocy biegłego sądowego, który oszacuje wartość majątku osobistego wniesionego do majątku wspólnego.
 5. Zeznania świadków: Zeznania świadków mogą być ważnymi dowodami na fakt nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny. Świadkowie mogą potwierdzić istnienie określonych „dóbr” przed małżeństwem i wniesienie ich do majątku wspólnego.

  Prawnik podział majątku Warszawa i okolice. E-mail: kontakt@adwokat-lecyk.pl, telefon: 576 236 630.

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl