FB linked in

Zmiany w postępowaniu cywilnym – część 3. Zastrzeżenia do protokołu.

Sygnet Border

BLOG

Zmiany w postępowaniu cywilnym – część 3. Zastrzeżenia do protokołu.

Dodano: 15.10.2019

Warto przypomnieć, że w dniu 6 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw opublikowano tekst ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza istotne nowości w zakresie procedury cywilnej. W związku z powyższym, kontynuuję cykl artykułów na temat zmian, które maja największe znaczenie dla stron postępowania – również w sprawach o ograniczenie władzy rodzicielskiej czy separację. Ostatnio pisałem o doręczeniu pozwu przez komornika. Dzisiaj kwestia składania zastrzeżeń do protokołu.

Jak jest teraz? Kiedy można złożyć zastrzeżenia do protokołu?

Strony mogą w toku posiedzenia, a jeżeli nie były obecne, na najbliższym posiedzeniu zwrócić uwagę sądu na uchybienia przepisom postępowania, wnosząc o wpisanie zastrzeżenia do protokołu. Stronie, która zastrzeżenia nie zgłosiła, nie przysługuje prawo powoływania się na takie uchybienia w dalszym toku postępowania.

Z polskiego na nasze 😉 Jeśli Twoim zdaniem Sąd zrobił coś nie tak, możesz w toku posiedzenia zwrócić na to uwagę. Gdy Cię nie było, możesz to zrobić na kolejnej rozprawie.

Jak będzie? Zastrzeżenia do protokołu po zmianach.

Po zmianach, zastrzeżenia do protokołu będzie można zgłosić najpóźniej na najbliższym posiedzeniu – zawsze (bez względu na Twoją obecność na posiedzeniu, na którym Sąd popełnił błąd). Jest to bardzo dobra zmiana, gdyż strony będą miały więcej czasu by się zastanowić nad tym czy wszystko na rozprawie przebiegało zgodnie z procedurą.

Wątpliwości? Spotkaj się z adwokatem od spraw rodzinnych z Lublina (kontakt).

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl