FB linked in

Zmiany w postępowaniu cywilnym – część 2. Doręczenie pozwu za pośrednictwem komornika.

Sygnet Border

BLOG

Zmiany w postępowaniu cywilnym – część 2. Doręczenie pozwu za pośrednictwem komornika.

Dodano: 09.10.2019

Warto przypomnieć, że w dniu 6 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw opublikowano tekst ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza istotne nowości w zakresie procedury cywilnej. W związku z powyższym, kontynuuję cykl artykułów na temat zmian, które mają największe znaczenie dla stron postępowania – również w sprawach rodzinnych. Jakiś czas temu pisałem o nagrywaniu rozprawy. Dzisiaj o doręczeniu pozwu za pośrednictwem komornika.

Zgodnie z nowym przepisem art. 139 [1] k.p.c., jeżeli pozwany, pomimo dwukrotnego awizowania przesyłki, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, […] przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.

Jeżeli pozwany nie odbierze korespondencji (dwukrotne aviso), to powód zobowiązany będzie do doręczenia mu pisma za pośrednictwem komornika. Wcześniej niepodjęte pismo uznawano za doręczone. To oznacza, że przy biernej postawie pozwanego, powód będzie miał nowe obowiązki, a czas trwania postępowania może się wydłużyć…

Pytania? Zapytaj o wolny termin spotkania w kancelarii adwokackiej w Lublinie (klik!)

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl