FB linked in

Zmiany w postępowaniu cywilnym – część 1. Nagrywanie rozprawy.

Sygnet Border

BLOG

Zmiany w postępowaniu cywilnym – część 1. Nagrywanie rozprawy.

Dodano: 27.09.2019

Warto przypomnieć, że w dniu 6 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw opublikowano tekst ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza istotne nowości w zakresie procedury cywilnej. W związku z powyższym, rozpoczynam cykl artykułów na temat zmian, które mają największe znaczenie dla stron postępowania – również w sprawach rozwodowych czy alimentacyjnych. Na początek – nagrywanie rozprawy.

Jak jest teraz? Czy można nagrywać rozprawę? Nagrywanie rozprawy – wniosek.

Sąd na wniosek strony wyraża zgodę na utrwalanie przez nią przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie wzgląd na prawidłowość postępowania.

Z polskiego na nasze: Możesz nagrywać rozprawę, gdy Sąd wyrazi na to zgodę.

Jak będzie? Co się zmieni? Nagrywanie rozprawy bez zezwolenia Sądu.

Zgodnie z przepisem art. 9 [1] k.p.c., który wejdzie w życie 7 listopada 2019 r., nie jest wymagane zezwolenie sądu na utrwalanie przez strony lub uczestników postępowania przebiegu posiedzeń i innych czynności sądowych, przy których są obecni, za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk.

Inaczej mówiąc: od listopada tego roku nie musimy składać wniosku o nagrywanie rozprawy. Wymagane jest jednak uprzedzenie Sądu o zamiarze utrwalenia przebiegu posiedzenia lub innej czynności sądowej za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk.


v Nie wiesz jak sobie poradzić w Sądzie?

v Zadzwoń do kancelarii adwokackiej  (KLIK!)

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl