FB linked in

Czy wyposażenie mieszkania etc. otrzymane w darowiźnie stanowi majątek osobisty małżonka?

Sygnet Border

BLOG

Czy wyposażenie mieszkania etc. otrzymane w darowiźnie stanowi majątek osobisty małżonka?

Dodano: 22.02.2020

Meble, sprzęt RTV, wyposażenie mieszkania otrzymane w darowiźnie a majątek osobisty małżonka.

Zgodnie z ogólną zasadą, do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez każdego z nich przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę. Przepis art. 34 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadza wyjątek od tej zasady i przyjmuje odwrotną regułę, stanowiąc, że przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków, nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej (zob. uchw. SN z 4.12.1973 r., III CZP 77/73, OSN 1974, Nr 6, poz. 105), są objęte wspólnością ustawową, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Czym są rzeczy zwykłego urządzenia domowego? W piśmiennictwie wskazuje się, że chodzi w tym przypadku o rzeczy ruchome, stanowiące standardowe wyposażenie mieszkania przeciętnej rodziny, powszechnie dostępne i normalnie używane w gospodarstwie domowym (por. M. Sychowicz, w: Piasecki, Komentarz KRO, 2011, s. 228).

Powyższe oznacza, że nawet jeżeli w trakcie małżeństwa np. rodzice Twojego małżonka przekazali mu w darowiźnie lub spadku meble, sprzęt RTV czy też inne wyposażenie mieszkania, rzeczy te, wbrew ogólnej zasadzie, nie będą stanowiły majątku osobistego, a majątek wspólny. To oznacza, że podczas sprawy o podział majątku możesz domagać się połowy wartości tych rzeczy.

Problem z podział majątku po rozwodzie w Lublinie lub Zamościu? Skontaktuj się z kancelarią adwokacką (klik).

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl