FB linked in

Wniosek o uzasadnienie wyroku w sprawie rozwodowej [WZÓR]

Sygnet Border

BLOG

Wniosek o uzasadnienie wyroku w sprawie rozwodowej [WZÓR]

Dodano: 12.12.2021

Wniosek o uzasadnienie wyroku w sprawie o rozwód.

Zgodnie z przepisem art. 328 k.p.c. pisemne uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony o doręczenie wyroku z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku. We wniosku należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości wyroku czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Sąd odrzuca wniosek niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto mimo wezwania. Wzór wniosku o uzasadnienie orzeczenia w sprawie o rozwód znajduje się na końcu.

Opłata od wniosku o uzasadnienie wyroku w sprawie rozwodowej.

Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia.


WZÓR WNIOSKU O UZASADNIENIE WYROKU W SPRAWIE O ROZWÓD

Lublin, dnia ………..

Sąd Okręgowy w ……….

 

Powódka:

Janina Kowalska

Pozwany:

Jan Kowalski

Sygn. akt:

……….

WNIOSEK

o doręczenie wyroku z uzasadnieniem

Działając w imieniu własnym, wnoszę o sporządzenie uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w …….. z dnia ……… 2021 r., który zapadł w sprawie o sygn. akt ……… oraz doręczenie ww. wyroku wraz ze sporządzonym uzasadnieniem na mój adres. Pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości wyroku.

 

                                                                                                                                                                                                          podpis

W załączeniu:

– opłata sądowa od wniosku. 

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl