FB linked in

Wniosek o odpis prawomocnego wyroku – WZÓR + INFO.

Sygnet Border

BLOG

Wniosek o odpis prawomocnego wyroku – WZÓR + INFO.

Dodano: 11.06.2020

Każda sprawa kiedyś się kończy… Wtedy klienci dzwonią do mnie z zapytaniem jak uzyskać odpis prawomocnego wyroku? Poniżej znajdziesz kilka informacji na temat tego jak „zdobyć” taki dokument oraz wzór wniosku.

Wniosek o odpis wyroku ze stwierdzeniem prawomocności możesz złożyć wtedy, gdy sprawa się skończyła tj. żadnej ze stron nie przysługuje prawo do złożenia apelacji ( w uproszczeniu). Oplata kancelaryjna od wniosku wynosi 20 zł. Może uiścić ją w kasie Sądu lub na konto. Pismo składa się do Sądu, który wydał wyrok.


WZÓR WNIOSKU O ODPIS PRAWOMOCNEGO WYROKU

miasto, data

Sąd w . . . . . . . . . .

Powód: Jan Kowalski

Pozwana: Agnieszka Kowalik

Sygn. akt:

. . . . . . . . . .

Wniosek o wydanie wyroku ze stwierdzeniem prawomocności

Działając w imieniu własnym, wnoszę o wydanie wyroku z dnia 12.12.2020 r. wydanego przez Sąd w . . . . . . . . .  w sprawie o sygn. akt . . . . . . . .  wraz ze stwierdzeniem prawomocności.

                                                                                                                                podpis

W załączeniu: – dowód uiszczenia opłaty kancelaryjnej w kwocie 20 zł.

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl