FB linked in

Wniosek dowodowy w sprawie rodzinnej – WZÓR.

Sygnet Border

BLOG

Wniosek dowodowy w sprawie rodzinnej – WZÓR.

Dodano: 16.01.2019

Wiele osób pisze do mnie z zapytaniem jak sporządzić wniosek dowodowy w sprawie o alimenty, rozwód itp. Nie jest to rzecz szczególnie skomplikowana, o czym starał się będę przekonać Państwa poniżej 🙂

Zgodnie z przepisem art. 227 kodeksu postępowania cywilnego, przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. Wniosek dowodowy jest składany zazwyczaj w toku sprawy. Musi zawierać:

1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
2. oznaczenie rodzaju pisma (czyli wniosek dowodowy),
3. osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności (czyli co chcemy wykazać),
4. podpis,
5. wymienienie załączników,
6. pamiętajmy, że do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

WZÓR WNIOSKU DOWODOWEGO


miasto, data

Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie
V Wydział Rodzinny i Nieletnich

 Powód/wnioskodawca:
Janina Kowalska
Pozwany/uczestnik:
Zenon Kowalewski

Sygnatura akt:
_ _ _ _ _ _ _

WNIOSEK DOWODOWY

Działając w imieniu własnym, wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka Marka Nowakowskiego (wezwanie proszę skierować na adres: /tutaj wskazujemy prawidłowy adres/) na okoliczność /tutaj wskazujemy co chcemy w danej sprawie udowodnić/.

Uzasadnienie

Krótkie uzasadnienie wniosku. Czyli dlaczego go składamy i co chcemy wykazać.

podpis

W załączeniu:
– odpis pisma procesowego oraz załączników (gdy składamy jakieś dokumenty).

Pytania odnośnie wniosków dowodowych? Skontaktuj się z adwokatem od sprawy rodzinnych.

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl