FB linked in

Uzasadnienie pozwu o rozwód bez orzeczenia o winie, bezdzietne małżeństwo. Co w nim wskazać?

Sygnet Border

BLOG

Uzasadnienie pozwu o rozwód bez orzeczenia o winie, bezdzietne małżeństwo. Co w nim wskazać?

Dodano: 07.02.2021

Nie macie wspólnych małoletnich dzieci? Chcecie się rozwieść za porozumieniem stron? Przeczytaj co napisać w uzasadnieniu pozwu o rozwód bez orzekania o winie. Co powinno zawierać uzasadnienienie pozwu  o rozwód za porozumieniem stron.

Moim zdaniem uzasadnienie powinno być bardzo krótkie. Jaki jest sens opisywania całej historii Waszego małżeństwa, w sytuacji gdy Sąd ustala jedynie co „popsuło się” w ostatnim okresie? Wskaż:

a) kiedy zawarliście związek małżeński,

b) czy zawieraliście małżeńskie umowy majątkowe (np. umowa o ustanowieniu rozdzielności majątkowej),

c) czy zajmujecie wspólne mieszkanie,

d) od jakiego czasu nie ma pomiędzy Wami więzi fizycznej, psychicznej oraz ekonomiczne; z polskiego na „nasze”: napisz od kiedy nastąpiła tzw. separacja od łoża i stołu,

e) nie ma sensu wskazywanie z jakiego powodu doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, można ograniczyć się do wskazania, że powodem tego stanu rzeczy jest „niemożność porozumienia się w bieżących sprawach życia rodzinnego”; nie ma sensu rozwijać tego wątku, „wylewanie pomyj” może bowiem doprowadzić do eskalacji konfliktu, a wtedy z rozwodu za porozumieniem stron nici.

Problem z uzasadnieniem pozwu o rozwód? Skontaktuj się z adwokatem z Lublina.

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl