FB linked in

Czy utrudnianie kontaktów z dzieckiem może stanowić podstawę do ograniczenia władzy rodzicielskiej? Czy jest to naruszenie dóbr osobistych?

Sygnet Border

BLOG

Czy utrudnianie kontaktów z dzieckiem może stanowić podstawę do ograniczenia władzy rodzicielskiej? Czy jest to naruszenie dóbr osobistych?

Dodano: 22.11.2018

W praktyce zdarza się, że jeden rodzic utrudnia kontakty z dzieckiem drugiego. Nie zezwala na spotkania, wyjeżdża czy też twierdzi, że dziecko jest chore… Czy jest to podstawa do ograniczenia jego władzy rodzicielskiej? TAK!

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 1977 r. wydanym w sprawie o sygn. akt III CRN 204/77, uniemożliwianie utrzymania właściwego kontaktu osobistego pomiędzy rodzicem a dzieckiem narusza w zasadzie interes małoletniego i może stanowić przyczynę uzasadniającą zmianę prawomocnego postanowienia regulującego wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Można też ugryźć problem z innej strony. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 lipca 2015 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I ACa 202/15, utrudnianie kontaktu z dzieckiem to naruszenie dóbr osobistych, które wymaga zadośćuczynienia.

Masz problem z realizacją kontaktów z dzieckiem? Skontaktuj się z adwokatem.

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl