FB linked in

Jak usprawiedliwić niestawiennictwo na rozprawie z powodu choroby?

Sygnet Border

BLOG

Jak usprawiedliwić niestawiennictwo na rozprawie z powodu choroby?

Dodano: 16.06.2019

Zgodnie z ogólna zasadą, rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli sąd stwierdzi nieprawidłowość w doręczeniu wezwania albo jeżeli nieobecność strony jest wywołana nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną znaną sądowi przeszkodą, której nie można przezwyciężyć.

Usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowania, wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu, wystawionego przez lekarza sądowego.

Co to oznacza? Aby właściwie usprawiedliwić swoje niestawiennictwo na rozprawie z powodu choroby nie wystarczy zaświadczenie od lekarza rodzinnego, L4 czy obecnie druk ZUS-ZLA. Koniecznie jest zaświadczenie wydane przez lekarza sądowego. Wykaz lekarzy sądowych z okolic Lublina znajduje się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Lublinie (CZYTAJ!).

Pytania odnośnie obecności na rozprawie? Skontaktuj się z adwokatem od spraw rodzinnych z Lublina!

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl