FB linked in

Ukrycie pieniędzy przez byłego męża, sprawa o podział majątku wspólnego.

Sygnet Border

BLOG

Ukrycie pieniędzy przez byłego męża, sprawa o podział majątku wspólnego.

Dodano: 13.02.2020

Jakiś czas temu do mojej kancelarii adwokackiej zgłosiła się Pani z następującym problemem. Jej zdaniem (i potwierdzają to dokumenty), jej były mąż przed rozwodem, przelał ze wspólnego rachunku bankowego stron ok. 70 000 zł na swoje osobiste konto. Do tego konta Klientka nie miała już dostępu. Zapytała mnie czy coś można z tym fantem zrobić. Czy można odzyskać połowę tych pieniędzy podczas sprawy o podział majątku. Przeczytała w Internecie, że Sąd ustalając skład majątku wspólnego stron bierze pod uwagę stan środków na kontach w dacie rozwodu.

Ukrycie majątku wspólnego. Jak odzyskać pieniądze ukryte przez byłego małżonka?

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2000 r. wydanego w sprawie o sygn. akt V CKN 25/00, „treść art. 45 k.r.o. nie wyczerpuje zakresu ewentualnych rozliczeń między małżonkami, dotyczących czasu, kiedy pozostawali oni we wspólności majątkowej. Każdy z małżonków może żądać rozliczenia z tytułu nieuzasadnionego zbycia, roztrwonienia czy też ukrycia przez drugiego małżonka składników majątku wspólnego. Roszczenie takie ma charakter odszkodowawczy i swą ogólną podstawę znajduje w art. 415 k.c., może zatem obejmować nie tylko powstałą stratę, ale i utracone korzyści, które weszłyby do majątku wspólnego. Rozliczenie tej straty przeprowadza się między innymi w taki sposób, że kwoty, które małżonek obowiązany jest zwrócić na rzecz majątku wspólnego, dolicza się do wartości tego majątku, a następnie zalicza na udział małżonka zobowiązanego do zwrotu”.

W praktyce, jeżeli chodzi o powyższą sytuację, najczęściej pojawia się zarzut, że jedno z małżonków, które miało dostęp do rachunku bankowego, środki z tego tytułu spożytkowało na własne potrzeby lub ukryło, tak by kwota do podziału była mniejsza (podobnie: J. Ignaczewski (red.), Komentarz do spraw o o podział majątku wspólnego małżonków). W przypadku, gdy wyzbycie ma charakter nieuzasadniony, dochodzi do „wyrządzenia szkody drugiemu małżonkowi, a tym samym należy mu się odszkodowanie w wysokości  połowy wartości wydatkowanych w sposób nieuzasadniony środków”.

Ukryte pieniądze a sprawa o podział majątku. Żądanie zwrotu połowy ukrytego majątku wspólnego.

W sprawie o podział majątku należy zgłosić żądanie rozliczenia ukrytych przez byłego współmałżonka pieniędzy i zasądzenia od niego połowy tych środków. W tym celu należy załączyć dokumenty potwierdzające „wyprowadzenie” majątku wspólnego. Jeśli były małżonek nie będzie potrafił wytłumaczyć co zrobił z tymi pieniędzmi lub nie przekona Sądu, że zużył je na potrzeby rodziny, jest duża szansa na to, że w skład majątku wspólnego wejdą również i te środki, a co za tym idzie strona ich dochodząca otrzyma połowę ukrytych pieniędzy.

Chcesz się odzyskać pieniądze ukryte przez byłego małżonka? NAPISZ do adwokata z Lublina (klik).

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl