FB linked in

Nie stawiasz się na wezwanie do Sądu? Możesz dostać grzywnę…

Sygnet Border

BLOG

Nie stawiasz się na wezwanie do Sądu? Możesz dostać grzywnę…

Dodano: 08.05.2018

Wedle ogólnej zasady, Sąd nie może „zmusić” strony (powód lub pozwany) do stawiennictwa na posiedzenie. Nie może też wymierzyć jej grzywny w przypadku gdyby się nie stawiła na wezwanie i nie usprawiedliwiła swojej nieobecności.

W sprawach rozwodowych jest jednak inaczej. Zgodnie z przepisem art. 429 kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli strona wezwana do osobistego stawiennictwa nie stawi się bez usprawiedliwionych powodów na posiedzenie, sąd może skazać ją na grzywnę według przepisów o karach za niestawiennictwo świadka, nie może jednak nakazać przymusowego sprowadzenia jej do sądu.

Zgodnie z przepisem art. 163 kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli kodeks przewiduje grzywnę bez określenia jej wysokości, grzywnę wymierza się w kwocie do trzech tysięcy złotych. Grzywny ściąga się w drodze egzekucji sądowej na rzecz Skarbu Państwa.

Pytania? Skontaktuj się z adwokatem.

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl