FB linked in

Czy sąd musi orzekać o kontaktach z dzieckiem w wyroku rozwodowym?

Sygnet Border

BLOG

Czy sąd musi orzekać o kontaktach z dzieckiem w wyroku rozwodowym?

Dodano: 16.01.2020

Kontakty z dzieckiem w wyroku rozwodowym. Nieorzekanie o kontaktach z dzieckiem.

Czy sąd musi orzekać o kontaktach z dzieckiem podczas rozwodu? NIE. Zgodnie z przepisem art. 58 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Zgodnie z paragrafem 1b ww. artykułu, na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Zgoda na nieorzekanie o kontaktach z dzieckiem w wyroku rozwodowym.

Zgoda na na powyższe nie może mieć charakteru dorozumianego. Trzeba jednoznacznie wyrazić swoje stanowisko w tej kwestii. Zgoda może być wyrażona na piśmie albo ustnie na rozprawie.

Pytania odnośnie kontaktów z dzieckiem? Problem z egzekucją kontaktów? Skontaktuj się z kancelarią prawną (klik).

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl