FB linked in

Rozwód na pierwszej sprawie/rozprawie? To możliwe!

Sygnet Border

BLOG

Rozwód na pierwszej sprawie/rozprawie? To możliwe!

Dodano: 14.04.2017

Jako adwokat od spraw rodzinnych w Lublinie prowadzę wiele rozwodów. Jednym z pytań, które zadaję mi klient/klientka na pierwszym spotkaniu jest: „czy da się zrobić tak żeby Sąd orzekł rozwód na pierwszej rozprawie?”. Ja wtedy odpowiadam: tak, ale przy spełnieniu kilku warunków 🙂 Jakich? O tym poniżej.

WARIANT 1  – MAŁŻONKOWIE NIE MAJĄ MAŁOLETNICH DZIECI

Zgodnie z art. 442 kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli pozwany uznaje żądanie pozwu a małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron.

Jeśli pozwany/pozwana zgodzi się z tym co napisał w pozwie drugi małżonek, Sąd przesłucha strony i orzeknie rozwód. Zrobi to od razu – na pierwszej rozprawie. Uwaga! To rozwiązanie znajdzie zastosowanie tylko wtedy, gdy małżonkowie zgodnie oświadczą, że chcą rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie czyli za tzw. porozumieniem stron. Jeśli, któraś ze strona będzie żądała rozwodu z orzeczeniem o winie, praktyka Sądu Okręgowego w Lublinie jest taka, że wzywa małżonków do przedstawienia materiału dowodowego, który tę winę potwierdzi (np. świadków). To oznacza zazwyczaj odroczenie rozprawy i kolejne miesiące czekania na rozstrzygnięcie.

WARIANT 2 – MAŁŻONKOWIE MAJĄ MAŁOLETNIE DZIECI

W mocy pozostają wszelkie wskazówki jak wyżej. Należy jednak znów powrócić do przepisu art. 442 kodeksu postępowania cywilnego, który brzmi jeżeli pozwany uznaje żądanie pozwu a małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron.

W wariancie 2 małżonkowie mają małoletnie dzieci, a to oznacza, że sąd nie może ograniczyć postępowania dowodowego do przesłuchania stron. Dlatego też w piśmie inicjującym postępowanie – pozwie trzeba powołać jednego świadka (wskaż personalia + adres) na okoliczność tego, że rozwód nie jest sprzeczny z dobrem dziecka. Jeśli o tym zapomnisz, nic się nie stało. Przyprowadź takiego świadka na pierwszą rozprawę. Co ciekawe, Sąd Okręgowy w Lublinie niekiedy wzywa strony do tego by takiego świadka przyprowadziły celem zakończenia sprawy na pierwszej rozprawie!

Pytania? Skontaktuj się z adwokatem.

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl