FB linked in

Rozwód a zabezpieczenie kosztów utrzymania pełnoletniego dziecka.

Sygnet Border

BLOG

Rozwód a zabezpieczenie kosztów utrzymania pełnoletniego dziecka.

Dodano: 01.09.2017

Zgodnie z przepisem art. 58 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

Zważając na powyższe, jeśli dziecko w chwili wydania wyroku osiągnie pełnoletniość, Sąd nie rozstrzygnie o alimentach na jego rzecz i umorzy postępowanie w tym zakresie.

Jest jedno ale. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego wydanym w sprawie o sygn. akt III CZP 77/12, w sprawie o rozwód sąd może na wniosek jednego z małżonków orzec o obowiązku przyczyniania się do zaspokojenia w czasie trwania postępowania potrzeb rodziny, także obejmujących koszty utrzymania pełnoletnich dzieci. Podobnie wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Lublinie w sprawie o sygn. akt I Acz 545/11, stwierdzając, że w ramach postępowania o rozwód dopuszczalne jest zabezpieczenie kosztów utrzymania pełnoletniego dziecka w oparciu o treść art. 27 k.r.o.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli jeden z małżonków wystąpił z pozew o rozwód może w ramach ww. przepisu domagać się pokrycia przez drugiego kosztów utrzymania dorosłego dziecka – w ramach zabezpieczenia, na czas trwania postępowania. Jednakże w wyroku, kwestia ta pozostanie bez rozstrzygnięcia.

Pytania? Skontaktuj się z adwokatem.

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl