FB linked in

Reguły dowodowe w sprawach rodzinnych – FAQ!

Sygnet Border

BLOG

Reguły dowodowe w sprawach rodzinnych – FAQ!

Dodano: 05.12.2018

Należy zacząć od tego, że zgodnie z przepisem art. 227 kodeksu postępowania cywilnego, przedmiotem dowodu są fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie. Gdy toczy się sprawa o rozwód, nie przedstawiaj proszę dowodów na to, że pożyczyłeś komuś dużą sumę pieniędzy, a dowody na to, że np. nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia.


Fakty powszechnienie znane nie wymagają dowodu.


Nie wymagają również dowodu fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli przyznanie nie budzi wątpliwości. Czyli np. w sprawie o alimenty strona przeciwna przyznaje, że zarabia 10 000 zł miesięcznie. Nie ma potrzeby przedstawiania kolejnych dowodów na tę okoliczność. Ten fakt nie jest już sporny.


Zgodnie z przepisem art. 230 k.p.c., gdy strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd, mając na uwadze wyniki całej rozprawy, może fakty te uznać za przyznane. Dla przykładu, strona przeciwna twierdzi, że zarabiasz 10 000 zł miesięcznie, Ty nie zaprzeczasz, w ogóle nie odnosisz się do kwestii. Sąd, w myśl zasady milczenie oznacza zgodę, może uznać, że rzeczywiście tyle zarabiasz. Dlatego tak ważne jest złożenie odpowiedzi na pozew oraz dalszych pism przygotowawczych, w których odniesiesz się do zarzutów strony przeciwnej.


Zgodnie z przepisem art. 232 k.p.c., strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Mówiąc inaczej – jeśli coś twierdzisz, musisz to udowodnić. Inaczej Sąd nie da Ci wiary. Od tej zasady jest wiele wyjątków, ale o tym innym razem 😉

Pytania odnośnie postępowania dowodowego? Skontaktuj się z adwokatem.

 

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl