FB linked in

Czy to prawda, że sprawa rozwodowa zaczyna się od posiedzenia pojednawczego?

Sygnet Border

BLOG

Czy to prawda, że sprawa rozwodowa zaczyna się od posiedzenia pojednawczego?

Dodano: 25.02.2021

Posiedzenie pojednawcze a rozwód. Czy sprawa rozwodowa rozpoczyna się od posiedzenia pojednawczego? Jak to wygląda w 2021 roku?

Do 2005 r., zgodnie z art. 436 kodeksu postępowania cywilnego, przed wyznaczeniem terminu pierwszej rozprawy przewodniczący wzywał strony do osobistego stawienia się do sądu na posiedzenie pojednawcze, którego przeprowadzenie poruczał równocześnie wyznaczonemu przez siebie sędziemu. Sędzia wyznaczony nakłaniał strony do pojednania, mając w szczególności na uwadze dobro dzieci i społeczne znaczenie trwałości małżeństwa.

Obecnie, zgodnie ze zmienionym art. 436 k.p.c., jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, sąd może (ale nie musi) skierować strony do mediacji. Skierowanie to jest możliwe także wtedy, gdy postępowanie zostało zawieszone.

Podsumowując: już od wielu lat sprawa rozwodowa nie zaczyna się od posiedzenia pojednawczego.

Szukasz adwokata, który przeprowadzi trudny rozwód? Skontaktuj się z prawnikiem z Lublina.

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl