FB linked in

Dwa pozwy o rozwód w tym samym czasie. Co dalej?

Sygnet Border

BLOG

Dwa pozwy o rozwód w tym samym czasie. Co dalej?

Dodano: 28.03.2021

Co stanie się w sytuacji, gdy oboje małżonkowie złożyli w jednym czasie pozew o rozwód? Co zrobi Sąd?

Kilka miesięcy złożyłem w imieniu mojego Klienta pozew o rozwód. Po kilku dniach okazało się, że taki sam pozew złożyła jego małżonka. W takiej sytuacji pozew złożony w pierwszej kolejności zostanie potraktowany jako „pozew główny”. Pozew złożony później, zostanie potraktowany jak odpowiedź na pozew. Nie zmienia to faktu, że Sąd tak czy inaczej zobowiąże obie strony do ustosunkowania się do twierdzeń strony przeciwnej. Nadto, doszło do połączenia spraw, które figurowały pod dwiema sygnaturami. Zgodnie bowiem z art. 219 k.p.c., Sąd może zarządzić połączenie kilku oddzielnych spraw toczących się przed nim w celu ich łącznego rozpoznania lub także rozstrzygnięcia, jeżeli są one ze sobą w związku lub mogły być objęte jednym pozwem.

Chcesz zapytać o procedurę cywilną? Skontaktuj się z adwokatem z Lublina.

Adwokat Łukasz Lecyk, telefon: 605 836 220

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl