FB linked in

Pozew o rozwód – najpopularniejsze błędy. Jak ich uniknąć?

Sygnet Border

BLOG

Pozew o rozwód – najpopularniejsze błędy. Jak ich uniknąć?

Dodano: 03.07.2020

Sporządzenie pozwu o rozwód to nie jest prosta sprawa. Chcesz aby to pismo miało „ręce i nogi”? Najlepiej zwrócić się do adwokata, który specjalizuje się w sprawach rodzinnych. Serio! Poniżej wskażę najczęstsze błędy, który popełniają klienci sporządzając samodzielnie pozew o rozwód.

1. Brak wskazania numeru PESEL powoda/powódki. Od wielu lat obowiązkiem osoby składającej pozew jest podanie swojego numeru PESEL.

2. Nieprecyzyjne wskazanie żądania np. powód wnosi o rozwód bez informacji czy chce by Sąd orzekał o winie, nie wskazuje też kto jego zdaniem jest winny rozkładu pożycia. Innym dobrym przykładem jest nieprecyzyjne sformułowanie żądania ograniczenia władzy rodzicielskiej. Jeśli chcemy by Sąd Okręgowy ograniczył władzę rodzicielską stronie przeciwnej, musimy wskazać do czego to ograniczenie będzie się sprowadzać np. do prawa dowiadywania się o stanie zdrowia dziecka.

3. Lakoniczne uzasadnienie lub jego brak. Każde żądanie należy uzasadnić. Sąd musi wiedzie dlaczego domagasz się tego czy owego.

4. Brak dowodów. Twierdzenia zawarte w pozwie należy udowodnić. Jeśli chcesz uzyskać wysokie alimenty, nie wystarczy w pozwie napisać, że wydatki na dziecko wynoszą tyle i tyle, trzeba to jeszcze wykazać np. załączając faktury VAT.

5. Brak informacji, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

6. Niewskazanie adresów świadków. Skąd Sąd ma wiedzieć gdzie ma wysłać wezwanie 🙂 ?

Problemy z pozwem o rozwód? KLIK.

 

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl