FB linked in

Pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny (27 k.r.o.)

Sygnet Border

BLOG

Pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny (27 k.r.o.)

Dodano: 06.04.2019

Zgodnie z przepisem art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

W sytuacji, gdy jeden z małżonków nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny bądź też robi to, ale w niewystarczającym stopniu, spełnienia obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny drugi małżonek może dochodzić na drodze procesu cywilnego.

Uwzględniając powództwo wytoczone na podstawie art. 27 k.r.o., sąd zasądza na rzecz powoda jedno świadczenie, najczęściej o charakterze okresowym (płatne miesięcznie), tytułem zaspokojenia potrzeb całej rodziny, a nie odrębne świadczenia należne każdemu członkowi rodziny.

Chcesz złożyć pozew o przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny? Skontaktuj się z adwokatem od spraw rodzinnych w Lublinie.

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl