FB linked in

Pozew o alimenty FAQ, WZÓR

Sygnet Border

BLOG

Pozew o alimenty FAQ, WZÓR

Dodano: 12.08.2021

Co powinien zawierać pozew o alimenty? Co napisać w pozwie o alimenty?

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, pozew powinien zawierać oznaczenie Sądu, do którego jest kierowany. Sądem, do którego jest składany pozew o alimenty jest zawsze właściwy Sąd Rejonowy. W piśmie tym należy wskazać imię i nazwisko powoda, jego PESEL, adres, a także imię i nazwiska oraz adres pozwanego. Należy dokładnie określić swoje żądanie, a więc w tym wypadku zasądzenia alimentów od przysłowiowego Jana Kowalskiego w kwocie takiej i takiej, płatnej do dnia takiego i takiego.

Uzasadnienie pozwu o alimenty.

W uzasadnieniu należy wskazać fakty, na których opieramy swoje żądanie czyli z polskiego na nasze, ile wydajemy na dziecko i jakie są możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do płacenia alimentów. Do pozwu należy dołączyć dowody na potwierdzenie wskazanych faktów.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia w pozwie o alimenty.

Pamiętajmy również o tym, że pozew musi zawierać oświadczenie odnośnie tego czy strony próbowały załatwić sprawę polubownie. Wnioskiem, który warto ująć w pozwie o alimenty jest wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Sprawy alimentacyjne toczą się dosyć szybko, bywa jednak, że na wyrok trzeba poczekać te kilka/czasem kilkanaście miesięcy. Wniosek o zabezpieczenie jest po to by alimenty  tzw. tymczasowe otrzymać jeszcze w czasie trwania postępowania, a nie dopiero za kilka miesięcy, gdy Sąd wyda wyrok. Składajmy go zawsze, nigdy bowiem nie mamy pewności ile potrwa sprawa.

Adwokat od spraw rodzinnych w Lublinie: 605 836 220

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl