FB linked in

Podział majątku Warszawa. Jak udowodnić nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny?

Sygnet Border

BLOG

Podział majątku Warszawa. Jak udowodnić nakłady z majątku osobistego na majątek wspólny?

Dodano: 15.04.2022

Nakłady z majątku osobistego na majątku wspólny. Jak rozliczyć?

Jakiś czas temu skrobnąłem artykuł (zobacz) na temat możliwości rozliczenia nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny. Przypominam, że zgodnie z przepisem art. 45 k.r.o., każdy z małżonków może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny.

Sprawa o podział majątku w Lublinie. Jak wykazać nakłady z majątku odrębnego na majątek wspólny?

Pomocne będą następujące dowody:

 1. dokumenty urzędowe takie jak akty notarialne, z których wynika, że określona kwota pieniędzy przeznaczona na majątek wspólny (np. zakup działki budowlanej) pochodziła z majątku osobistego (zgromadzonego przed ślubem lub otrzymanego np. w wyniku darowizny),
 2. dokumenty prywatne takie jak faktury VAT, pokwitowania, potwierdzenia przelewu na okoliczność jak wyżej,
 3. zeznania świadków, którzy potwierdzą, że określona kwota pieniędzy uiszczona np. gotówką pochodziła ze środków odrębnych,
 4. opinia biegłego rzeczoznawcy majątkowego celem wykazania wartości nakładów osobistych na majątek wspólny (w sytuacji, gdy nie dysponujemy dokumentami),
 5. nagrania, zdjęcia celem wykazania określonego stanu rzeczy (zaawansowanie prac budowlanych itp.).

Kontakt do adwokata, którymi zajmuje się sprawami o podział majątku (zobacz).

 

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl