FB linked in

Czy można wnieść o zasądzenie alimentów określonych przez procent wynagrodzenia pozwanego, a nie przez stałą kwotę?

Sygnet Border

BLOG

Czy można wnieść o zasądzenie alimentów określonych przez procent wynagrodzenia pozwanego, a nie przez stałą kwotę?

Dodano: 04.09.2019

Alimenty procentowe, alimenty ułamkowe. Czy można o nie wnosić?

Jedna z Czytelniczek zadała mi bardzo interesujące pytanie. „Panie Łukaszu, mój mąż jest policjantem, jego zarobki stale rosną. Nie chcę jednak co chwile latać do Sądu i składać wniosku o podwyższenie alimentów. Czy można by było w pozwie o alimenty prosić Sąd o zasądzenie ułamka jego zarobków? Gdyby zaczął zarabiać więcej, automatycznie musiałby płacić większe alimenty, a ja nie musiałabym chodzić wciąż do Sądu…”

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1979 r., wydaną w sprawie o sygn. akt III CZP 16/79, „w wypadku, gdy uprawniony do alimentacji ma prawo równej stopy życiowej ze zobowiązanym, zasądzenie alimentów przez określenie ich ułamkowej części wynagrodzenia nie jest wyłączone, jeżeli wynagrodzenie stanowi jedyne stałe źródło utrzymania zobowiązanego, a system tego wynagrodzenia usprawiedliwia takie rozstrzygnięcie”. Ten sam Sąd uzupełnił swój pogląd dodając później, że „określenie ułamka, w którym osiągane przez zobowiązanego zarobki mają być przeznaczane na zaspokojenie potrzeb uprawnionego, możliwe jest z reguły tylko w takim stanie faktycznym, w którym jest niewątpliwe, że zobowiązany pobiera stałe wynagrodzenie za pracę, gwarantujące regularne, w zbliżonej wysokości zarobki i że jest ono jego jedynym źródłem dochodów” (wypisz – wymaluj: policjant!).

Trzeba również dodać, że  przy określeniu alimentów w ułamkowej części wynagrodzenia nie jest wyłączona możliwość jednoczesnego kwotowego określenia dolnej granicy alimentów tak, aby przy obniżeniu się wynagrodzenia, często z winy pracownika, nie doszło automatycznie do zaniżenia wysokości alimentów.

Żądanie pozwu będzie brzmiało zatem w sposób następujący: wnoszę o zasądzenie od pozwanego alimentów na rzecz małoletniego powoda w wysokości 20 % miesięcznego wynagrodzenia za pracę Jana Kowalskiego i nie mniej niż po 800 zł miesięcznie, płatne do dnia 10 – ego każdego miesiąca itp. itd. Jak ustalić możliwości zarobkowe pozwanego? O tym napisałem już jakiś czas temu (zerknij).


Pytania odnośnie alimentów? Skontaktuj się z kancelarią adwokacką z Lublina! (KLIK!)
Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl