FB linked in

Mity na temat sprawy rozwodowej.

Sygnet Border

BLOG

Mity na temat sprawy rozwodowej.

Dodano: 08.09.2023

Mity na temat rozwodu Warszawa i Lublin. Adwokat wyjaśnia. 

W internecie pokutuje wiele mitów na temat sprawy rozwodowej. Mity te są również upowszechniane przez osoby, które nie mają wykształcenia prawniczego, a swoją wiedzę opierają na tym co powiedział im sąsiad ;-). Poniżej wskazuje najpopularniejszy mity na rozwodu Warszawa. Konfrontuję je również z rzeczywistością.

 1. Rozwód trwa latami. Niekoniecznie. W sytuacji, gdy dochodzi do rozwodu bez orzekania o winie (czyli za porozumieniem stron), sprawa może się zakończyć na pierwszej rozprawie, po kilku miesiącach. Przeczytaj w tym artykule, kiedy warto rozważyć rozwód bez orzekania o winie.
 2. Rozwód jest kosztowny. Różnie z tym bywa. W sytuacji, gdy pomiędzy stronami nie ma sporu co do wysokości alimentów na dziecko, sposobu uregulowania kontaktów z małoletnim, zakresu władzy rodzicielskiej, te koszty nie będą aż tak duże jak się wydaje. Dlatego zawsze jako adwokat od spraw rodzinnych Warszawa, powtarzam: warto się dogadać, ale oczywiście nie za wszelką cenę.
 3. Prawo do opieki nad dziećmi przysługuje tylko matce. Prawo do opieki nad dziećmi nie jest automatycznie przyznawane matce. Sąd uwzględnia dobro dziecka i może przyznać opiekę również ojcu lub podzielić ją między obiema stronami (opieka naprzemienna). Jeśli jest spór co do opieki nad dzieckiem, Sąd Okręgowy zapewne dopuści dowód z opinii OZSS.
 4. Dzieci muszą same zdecydować, z kim chcą mieszkać po rozwodzie. To nieprawda. Ostateczna decyzja o opiece nad dziećmi jest podejmowana przez Sąd, a nie przez same dzieci. Sąd uwzględnia dobro dziecka i jego najlepsze interesy.
 5. Jestem bez szans na wygranie sprawy sądowej o rozwód. Wynik postępowania sądowego może być różny w zależności od dowodów i argumentacji przedstawionej przez strony. Warto skonsultować się z adwokatem, który wskaże najlepsze strategie obrony. Zdarza się, że składając stosowne wnioski dowodowe można wygrać z pozoru przegraną sprawę.
 6. Nie można złożyć pozwu o rozwód bez zgody drugiej strony. To fałszywa informacja. Pozew o rozwód można złożyć bez zgody drugiej strony. W sytuacji, gdy współmałżonek nie będzie wyrażał zgody na rozwód (żądanie oddalenia powództwa), trzeba mu będzie jednak wykazać winę.
 7. Mężczyźni zawsze są uznawani za winnych rozwodu. Nieprawda. Sąd ocenia okoliczności każdej sprawy indywidualnie i nie preferuje żadnej płci.
 8. Winny małżonek będzie musiał płacić alimenty drugiej stronie. Polskie prawo rodzinne nie przewiduje automatycznego przyznania alimentów na rzecz małżonka niewinnego. Małżonek nie winny musi najpierw złożyć stosowne żądanie, a następnie udowodnić fakt pogorszenia się jego sytuacji materialnej, a tym samym niemożność zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb (np. koszty utrzymania mieszkania, jedzenie, leki itp.). Prowadziłem wiele spraw, gdzie Sąd orzekał niestety winę mojego Klienta, ale oddalał powództwo o zasądzenie od niego alimentów.

  Pomoc prawna w sprawach rozwodowych w Warszawie – skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką (tel. 576 236 630) i zaufaj doświadczeniu. Formularz kontaktowy znajduje się poniżej. 

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl