FB linked in

Mąż nie daje pieniędzy na rodzinę! Co wybrać? Pozew o zaspokajanie potrzeb rodziny czy wniosek o nakazanie wypłacania wynagrodzenia małżonka?

Sygnet Border

BLOG

Mąż nie daje pieniędzy na rodzinę! Co wybrać? Pozew o zaspokajanie potrzeb rodziny czy wniosek o nakazanie wypłacania wynagrodzenia małżonka?

Dodano: 21.04.2019

Zgodnie z przepisem art. 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Jak wskazywałem w jednym z artykułów, w sytuacji, gdy jeden z małżonków nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny bądź też robi to, ale w niewystarczającym stopniu, spełnienia obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny drugi małżonek może dochodzić na drodze procesu cywilnego. Uwzględniając powództwo wytoczone na podstawie art. 27 k.r.o., sąd zasądza na rzecz powoda jedno świadczenie, najczęściej o charakterze okresowym (płatne miesięcznie), tytułem zaspokojenia potrzeb całej rodziny, a nie odrębne świadczenia należne każdemu członkowi rodziny.

Jest jednak inne rozwiązanie. Gdy jeden z małżonków nie łoży na rodzinę, można pokusić się o złożenie wniosku o wydanie przez Sąd nakazu wypłaty wynagrodzenia małżonka do naszych rąk. Zgodnie bowiem z przepisem art. 28 k.r.o., jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.

CO WYBRAĆ? POZEW O ZASPOKAJANIE POTRZEB RODZINY CZY WNIOSEK O WYPŁATĘ WYNAGRODZENIA MAŁŻONKA DO NASZYCH RĄK? DOBRE PYTANIE 🙂

Ja bym jednak wybrał rozwiązanie numer 1. Z prostej przyczyny – stosowny pozew małżonek może złożyć również wówczas, gdy strony mieszkają oddzielnie, nie są we wspólnym pożyciu czy wręcz zaistniał między nimi stan tzw. separacji faktycznej (aktualnie orzecznictwo SN).

Z wnioskiem o wypłatę wynagrodzenia do naszych rąk jest problem taki, że zostanie zostanie on oddalony w sytuacji, gdy małżonkowie nie są we wspólnym pożyciu (czyli gdy np. mieszkają oddzielnie). A to przecież dosyć częsta sytuacja, gdy strony się kłócą…

Pytania? Skontaktuj się z adwokatem od rozwodów z Lublina!

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl