FB linked in

Kto ponosi koszty rozwodu? Czy Sąd zobowiąże do zwrotu wydatków związanych z pomocą adwokata?

Sygnet Border

BLOG

Kto ponosi koszty rozwodu? Czy Sąd zobowiąże do zwrotu wydatków związanych z pomocą adwokata?

Dodano: 23.03.2023

Rozwód z wyłącznej winy a koszty procesu. Rozwód z winy małżonka a koszty postępowania. 

Zgodnie z art. 98 kodeksu postępowania cywilnego, strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Jeśli „wygrasz” sprawę rozwodową, a Sąd orzeknie rozwiązanie związku małżeńskiego z wyłącznej winy małżonka, Sąd zasądzi na Twoją rzecz zwrot kosztów postępowania. W jakiej wysokości? O tym na końcu.

Rozwód bez orzekania o winie, a koszty procesu. Kto ponosi koszty postępowania przy rozwiązaniu związku małżeńskiego z winy obydwu stron?

Zgodnie z art. 100 k.p.c., w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. W praktyce, Sąd wzajemnie znosi koszty postępowania.

Ile tytułem zwrotu kosztów procesu zasądzi Sąd Okręgowy w Warszawie w sytuacji, gdy rozwód nastąpi z winy mojego małżonka?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, Sąd zasądzi tytułem zwrotu kosztów związanych z ustanowienia adwokata w sprawie kwotę 720 zł.

Zapłaciłem adwokatowi za rozwód ponad 5 000 zł. Czy mogę odzyskać te pieniądze?

Niestety nie, Sąd zasądza ustawową stawkę minimalną w kwocie 720 zł.


Adwokat rozwód Warszawa, kontakt: +48 576 236 630, https://adwokat-lecyk.pl

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl