FB linked in

Po jakim czasie uprawomocnia się wyrok rozwodowy? Termin, praktyczny przykład.

Sygnet Border

BLOG

Po jakim czasie uprawomocnia się wyrok rozwodowy? Termin, praktyczny przykład.

Dodano: 05.10.2018

Postanowiłem o tym napisać, bo wielu moich Klientów dopytywało mnie o tę kwestię. Większość z nich miała błędne informacje, często pozyskane z for internetowych. Jedni twierdzi, że wyrok w sprawie o rozwód staje się prawomocny po tygodniu. Inni, że po dwóch tygodniach. Byli też tacy, którzy przekonywali mnie, że jest on prawomocny od razu ;-). Prawda jest jednak inna…

Zgodnie z przepisem 363 kodeksu postępowania cywilnego, orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. Od wyroku przysługuje apelacja. Zgodnie z przepisem art. 369 ww. kodeksu, apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. I TERAZ UWAGA! Jeżeli strona nie zgłosiła wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do zgłoszenia takiego wniosku. W drugim przypadku oznacza to, że strona ma 3 tygodnie – 21 dni (tydzień na wniosek o uzasadnienie plus dwa tygodnie) od ogłoszenia wyroku na złożenie apelacji.

Przykład. Sąd Okręgowy w Lublinie III Wydział Cywilny Rodzinny wydał wyrok w sprawie o rozwód w dniu 1 grudnia 2017 r. Wyrok stanie się prawomocny w dniu 23 grudnia. Każda ze stron ma 3 tygodnie na złożenie apelacji, w sytuacji gdy nie wnioskowała o uzasadnienie wyroku. Termin do złożenia apelacji upływa w dniu 22 grudnia.

Tytułem podsumowania: wyrok w sprawie o rozwód uprawomocni się po 21 dniach od jego ogłoszenia.

Pytania? Skontaktuj się z adwokatem z Lublina.

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl