FB linked in

Jak złożyć w Sądzie dowód w postaci nagrania audiovideo?

Sygnet Border

BLOG

Jak złożyć w Sądzie dowód w postaci nagrania audiovideo?

Dodano: 27.03.2022

Dowód z nagrania audiovideo. 

Zgodnie z przepisem art. 308 kodeksu postępowania cywilnego, dowody z innych dokumentów, w szczególności zawierających zapis obrazu, dźwięku albo obrazu i dźwięku, sąd przeprowadza, stosując odpowiednio przepisy o dowodzie z oględzin oraz o dowodzie z dokumentów. Przepis ten wprost przewiduje, że nagranie (dźwiękowe, filmowe, audiowizualne) może być dowodem w sprawie. 

Jak załączyć do akt sprawy dowód z nagrania audiovideo? Jak to rozwiązać technicznie?

Ja technicznie rozwiązuję to w następujący sposób. Składam na piśmie wniosek dowodowy. Załączam do niego płytę CD wraz z nagraniem.  Dodatkowo załączam również transkrypcję, która w znaczy sposób ułatwi Sądowi w Lublinie zapoznanie się z treścią nagrania, które może być przecież niskiej jakości.

Co to jest transkrypcja nagrania?

Transkrypcja oznacza spisanie treści wypowiedzi zarejestrowanych na nośnikach lub zapisanych w formie stenogramu wraz z oznaczeniem osób, czasu, odgłosów towarzyszących wypowiedziom, zaznaczeniem błędów oraz naleciałości gwarowych.


Problem z przygotowaniem wniosku dowodowego? Skontaktuj się z prawnikiem z Warszawy. Adwokat Łukasz Lecyk, kontakt Lublin: 605 836 220, kontakt Warszawa: 576 236 630, adres e-mail: kontakt@adwokat-lecyk.pl

 

 

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ

  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  FILIA KANCELARII W WARSZAWIE
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl