FB linked in

Podział majątku. Jak „odszukać” majątek? Jak wykazać, że były współmałżonek ukrywa majątek?

Sygnet Border

BLOG

Podział majątku. Jak „odszukać” majątek? Jak wykazać, że były współmałżonek ukrywa majątek?

Dodano: 21.03.2024

Wnioski dowodowe w sprawie o podział majątku wspólnego Warszawa. Jak wykazać ukrywanie majątku? Jak udowodnić, że eksmałżonek zataja majątek? Rady adwokata od spraw majątkowych i rodzinnych. 

 1. Ukrywanie pieniędzy na rachunkach. Jeśli znamy nazwę banku, składamy wniosek o zwrócenie się do danego banku celem ustalenia czy osoba XYZ posiada w tym banku rachunki bankowe, lokaty i inne produkty finansowe. Jeśli nie znam banku, możemy poprosić Sąd by „w ciemno” zwrócił się do kilku najwiekszych banków celem ustalenia faktów jak wyżej. Możemy również zawnioskować o zwrócenie się do banku celem uzyskania informacji zbiorczej o wszystkich rachunkach jakie posiada strona przeciwna we wszystkich bankach. To bardzo pomocne.
 2. Wypłacanie środków z konta bankowego celem „niepodzielenia się” nimi w trakcie sprawy o podział majątku. Należy zawnioskować o wyciąg z rachunku bankowego osoby XYZ za okres np. od 1 stycznia 2020 r. do dnia dzisiejszego (jeśli podejrzewamy, że wypłata nastąpiła w tym okresie).
 3. Samochody. Należy złożyć wniosek co CEPIK czyli do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (więcej: http://www.cepik.gov.pl/). Jeśli uczestnik postępowania ukrywa fakt kupienia samochodu w trakcie trwania wspólności ustawowej, bardzo łatwo to ustalimy.
 4. Mieszkania, działki. Tutaj pomocne może być zwrócenie się do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych w Warszawie o wskazanie numeru ksiąg wieczystych nieruchomości których właścicielami lub współwłaścicielami pod jakimkolwiek tytułem był były współmałżonek.
 5. To nie wszystkie sposoby ;-). Problemy z ustaleniem składu majątku wspólnego w sprawie o podział majątku Warszawa? Adwokat tel. 576 236 630, kontakt@adwokat-lecyk.pl
Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl