FB linked in

Intercyza, umowa małżeńska. O co chodzi? Z czym to się je ;-) ?

Sygnet Border

BLOG

Intercyza, umowa małżeńska. O co chodzi? Z czym to się je ;-) ?

Dodano: 30.12.2019

Czym jest intercyza, umowa małżeńska, kontrakt małżeński?

Zgodnie z przepisem art. 47 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.

Intercyza, umowa majątkowa małżeńska w prostych słowach.

Intercyza służy unormowaniu stosunków majątkowych w małżeństwie. Umowę tę zawiera się u notariusza. Można ją podpisać przed lub w trakcie małżeństwa. Dzięki niej można np. spowodować, że w czasie trwania małżeństwa nie powstanie tzw. majątek wspólny. Wszystko co małżonkowie zarobią będzie ich majątkami osobistymi.


Pytania odnośnie intercyzy? Skontaktuj się z adwokatem (klik).

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl