FB linked in

Górny limit wysokości alimentów. Maksymalna wysokość alimentów na dziecko.

Sygnet Border

BLOG

Górny limit wysokości alimentów. Maksymalna wysokość alimentów na dziecko.

Dodano: 22.04.2020

Już kilka osób zwróciło się do mnie z zapytaniem czy jest jakiś górny limit wysokości alimentów? Czy jakaś ustawa przewiduje maksymalną wysokość alimentów na dziecko? Wiele z tych osób, sądziło, że tak – przeczytali o tym na forum albo powiedział im o tym szwagier 😉 Część też posiłkowała się np. przepisami niemieckimi, które przewidują tabele alimentacyjne.

Czy polskie prawo rodzinne wskazuje, że alimenty nie mogą np. przekraczać 2 000 zł miesięcznie? Nie. Zgodnie z przepisem art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Każda sprawa wymaga dokładnej analizy tych dwóch przesłanek. Inne są potrzeby zdrowego dziecka, które jest wychowywane przez bezrobotnych rodziców. Jeszcze inne będą potrzeby niepełnosprawnego dziecka, które wychowuje się np. w rodzinie dyrektora banku, który zarabia 100 000 zł miesięcznie. W moje praktyce najniższe alimenty wyniosły 50 zł, najwyższe 9 000 zł.

Problem z alimentami? Skonsultuj się z adwokatem z Lublina (klik).

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl