FB linked in

Gdzie złożyć pozew o alimenty? W Sądzie pozwanego? W Sądzie właściwym dla dziecka?

Sygnet Border

BLOG

Gdzie złożyć pozew o alimenty? W Sądzie pozwanego? W Sądzie właściwym dla dziecka?

Dodano: 18.07.2021

W jakim Sądzie złożyć pozew o alimenty? Ogólna zasada.

Zgodnie z art. 27 kodeksu postępowania cywilnego, powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania.

Właściwość naprzemienna w sprawach o alimenty. 

Powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczenia wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.

Podsumowanie.

Pozew o alimenty można złożyć w Sądzie pozwanego, ale również w Sądzie dziecka. Chodzi to o ułatwieniu dostępu do sądu osobie dochodzącej roszczeń alimentacyjnych.

Adwokat Łukasz Lecyk, telefon: 605 836 220

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl