FB linked in

Drugi rodzic nie chce wyrazić zgody na wyrobienie paszportu. Co robić?

Sygnet Border

BLOG

Drugi rodzic nie chce wyrazić zgody na wyrobienie paszportu. Co robić?

Dodano: 16.06.2021

Zasada ogólna

Zgodnie z przepisem artykułu 97 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Czym są istotne sprawy dziecka?

Do takich spraw m.in. należą: wybór imienia dziecka (art. 96 Nb 7, wybór szkoły i przyszłego zawodu dziecka, decyzje co do leczenia go, wyjazdu za granicę, jego obywatelstwa itp. Bliżej o tym por. B. Dobrzański, [w:] Komentarz KRO, 1975, s. 666; A. Zieliński, Sądownictwo opiekuńcze w sprawach małoletnich, Warszawa 1975, s. 216. Do istotnych praw dziecka zaliczono także podjęcie decyzji w sprawie złożenia wniosku o paszport dla małoletniego dziecka (post. SN z 3.2.2012 r., I CZ 153/11, Legalis), a także rozstrzygnięcie o miejscu pobytu dziecka (uchw. SN z 23.5.2012 r., III CZP 21/12, Legalis). Zob. też T. Sokołowski, [w:] KRO. Komentarz, 2013, s. 672–675, który dzieli omawiane sprawy na: te, o których zaliczeniu do istotnych decyduje ich ogólny charakter oraz sprawy istotne z uwagi na ich doniosłość w danej, konkretnej sprawie (tak: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Wyd. 6, Warszawa 2020).

Ojciec/matka nie wyraża zgody na wyrobienie paszportu? Co robić, jak żyć?

W takiej sytuacji należy złożyć wniosek do Sądu Rejonowego o rozstrzygnięcie o istotnej sprawie dotyczącej dziecka. Należy w nim wskazać czego się domagamy, w tym wypadku będzie to wyrażenie zgody na wyrobienie paszportu. Wniosek należy zwięźle uzasadnić.

Adwokat od sprawy rodzinnych w Lublinie. 

Adwokat Łukasz Lecyk, telefon: 605 836 220

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl