FB linked in

Czy Sąd może zawiesić postępowanie rozwodowe?

Sygnet Border

BLOG

Czy Sąd może zawiesić postępowanie rozwodowe?

Dodano: 05.01.2022

Ponad dwa lata temu napisałem artykuł na temat cofnięcia pozwu w sprawie rozwodowej. Dzisiaj kilka słów na temat zawieszenia sprawy o rozwód.

Zawieszenie sprawy rozwodowej. Kiedy Sąd zawiesi postępowanie rozwodowe?

Zgodnie z przepisem art. 440 k.p.c., jeżeli Sąd nabierze przekonania, że istnieją widoki na utrzymanie pożycia małżeńskiego, zawiesza postępowanie. Zawieszenie takie może nastąpić tylko raz w toku postępowania. Z wnioskiem o zawieszenie postępowania na tej podstawie mogą wystąpić również małżonkowie.

Co więcej, zgodnie z przepisem art. 178 k.p.c., Sąd może również zawiesić postępowanie na zgodny wniosek stron.


Adwokat Łukasz Lecyk, kontakt Lublin: 605 836 220, kontakt Warszawa: 576 236 630, adres e-mail: kontakt@adwokat-lecyk.pl

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl