FB linked in

Czy można uznać ojcostwo już poczętego, ale jeszcze nienarodzonego dziecka?

Sygnet Border

BLOG

Czy można uznać ojcostwo już poczętego, ale jeszcze nienarodzonego dziecka?

Dodano: 06.09.2021

Uznanie ojcostwa poczętego dziecka.

Ostatnio ktoś zapytał mnie czy można uznać ojcostwo poczętego dziecka. W pierwszej chwili pomyślałem, że nie (nikt przecież nie jest nieomylny), ale sprawdziłem w kodeksie i okazuje się, że zgodnie z przepisem art. 75 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – jak najbardziej tak.

Jak uznać ojcostwo? Jak uznać ojcostwo poczętego dziecka

Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu. Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. Uznanie ojcostwa może nastąpić także przed sądem opiekuńczym, a za granicą również przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.

Adwokat Łukasz Lecyk, telefon: 605 836 220

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ

  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  FILIA KANCELARII W WARSZAWIE
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl