FB linked in

Czy homoseksualizm stanowi zawinioną przyczynę rozwodu?

Sygnet Border

BLOG

Czy homoseksualizm stanowi zawinioną przyczynę rozwodu?

Dodano: 18.11.2021

Homoseksualizm a rozwód. Homoseksualizm jako podstawa rozwodu. 

Homoseksualizm stanowi jedną z form zaburzonej identyfikacji płciowej i roli płciowej [por. B. Petrozolin-Skowrońska (red.), Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 2, s. 798]. Może on stanowić – zazwyczaj niezawinioną – przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego. Dotyczy to również transseksualizmu – także stanowiącego jedną z form zaburzonej identyfikacji płciowej i roli płciowej [por. B. Petrozolin-Skowrońska (red.), Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 6, s. 443].

Homoseksualizm jako orientacja seksualna, która ujawniła się już po zawarciu związku małżeńskiego nie jest zawinioną przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego stron. W sytuacji jednak, gdy orientacja była znana współmałżonkowi już przed zawarciem związku małżeńskiego, nieujawnienie jej może być uznane jako przejaw nielojalności, a tym samym zawinioną przyczynę rozkładu pożycia. Analogicznie będzie w sytuacji, gdy doszło do homoseksualnej zdrady.

Skontaktuj się z adwokatem od spraw rozwodowych. Adwokat Łukasz Lecyk, kontakt Lublin: 605 836 220, kontakt Warszawa: 576 236 630.

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ

  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  FILIA KANCELARII W WARSZAWIE
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl