FB linked in

Co powinien zawierać wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Sygnet Border

BLOG

Co powinien zawierać wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Dodano: 27.06.2021

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, pozew, ale również wniosek powinien zawierać oznaczenie Sądu, do którego jest kierowany. Sądem, do którego jest składany wniosek jest zawsze właściwy Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny. W piśmie tym należy wskazać imię i nazwisko wnioskodawcy, jego PESEL, adres, a także imię i nazwiska oraz adres uczestnika czyli drugiego rodzica. Należy dokładnie określić swoje żądanie, a więc np. wnoszę o ograniczenie władzy rodzicielskiej przysłowiowego Jana Kowalskiego do prawa dowiadywania się o istotnych sprawach dziecka. W uzasadnieniu należy wskazać fakty, na których opieramy swoje żądanie czyli „z polskiego na nasze” informacje na temat tego dlaczego Sąd powinien ograniczyć czy tez pozbawić władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców. Do wniosku należy dołączyć dowody na potwierdzenie wskazanych faktów. Jakie to będą dowody? Świadkowie, dokumenty urzędowe lub prywatne, sms-y, wiadomości z Facebooka, nagrania, e-maile. Zdarza się, że Sąd korzysta z pomocy biegłego psychologa by ocenić predyspozycje wychowawcze rodzica. Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej kosztuje 100 zł.

Adwokat Łukasz Lecyk, telefon: 605 836 220

 

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl