FB linked in

Apelacja od wyroku w sprawie o rozwód. Na co się powołać, jakie argumenty podnieść?

Sygnet Border

BLOG

Apelacja od wyroku w sprawie o rozwód. Na co się powołać, jakie argumenty podnieść?

Dodano: 26.05.2023

Co napisać w apelacji od rozwodu? Zaskarżenie wyroku rozwodowego. Zarzuty w apelacji rozwodowej. 

Stało się. Wyrok rozwodowy Sądu Okręgowego w Warszawie (albo i w Lublinie) jest dla Ciebie niekorzystny. Posiadasz uzasadnienie wyroku. Trzeba składać apelację. Moja pierwsza rada: warto w tej sprawie udać się do adwokata od spraw rodzinnych. Jeśli jednak czujesz się na siłach by sporządzić apelację samodzielnie, przedstawię pokrótce zarzuty, które można podnieść w apelacji:

 1. sprzeczność istotnych ustaleń Sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego – czyli z „polskiego na nasze”, Twoim zdaniem, to co ustalił Sąd (np. że ponosisz winę za rozkład pożycia małżeńskiego) nie zgadza się z materiałem dowodowym; w takim wypadku należy wskazać dowody, które – Twoim zdaniem – przemawiają za Twoją wersją,
 2. naruszenie prawa materialnego np. któregoś z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – występuje wtedy, gdy Sąd Okręgowy „udzielający” rozwodu prawidłowo ustalił jakiś fakt, ale zastosował do tak przyjętego stanu faktycznego niewłaściwy przepis (np. Sąd ustalił, że rozwód jest sprzeczny z dobrem dziecka, a mimo tego rozwiązuję związek małżeński, wbrew przepisowi art. 56 § 2 k.r.o.),
 3. naruszenie przepisów postępowania cywilnego – np. Sąd pominął wniosek dowodowy, gdy ten miał znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, w takiej sytuacji, można podnieść naruszenie art. 235 [2] k.p.c.

Problem ze sporządzeniem apelacji? Skontaktuj się z prawnikiem od rozwodów z Warszawy: 605 836 220, kontakt@adwokat-lecyk.pl

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl