FB linked in

Brak kary za „utrudnianie” kontaktów z dzieckiem? Przeczytaj wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Sygnet Border

BLOG

Brak kary za „utrudnianie” kontaktów z dzieckiem? Przeczytaj wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Dodano: 15.09.2022

Zagrożenie nakazaniem zapłaty za utrudnienia kontaktów z dzieckiem Lublin 

Zgodnie z przepisem art. 598 [15] kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

Kiedy Sąd nie zagrozi karą w przypadku niezrealizowanego kontaktu? Dziecko nie chce widywać się z drugim rodzicem…

W wyroku z dnia 22 czerwca 2022 r. Trybunał Konstytucyjny uznał ww. przepisy za niezgodne z Konstytucją w takim zakresie, w jakim nakładają konsekwencje finansowe na rodzica, pod którego bieżącą pieczą dziecko pozostaje bez uwzględnienia tak podstawowej, a istotnej kwestii jak to, czy samo dziecko chce widywać się z drugim rodzicem. Andrzej Zielonacki, sędzia sprawozdawca, wyjaśnił, że odtąd sądy przy rozpoznawaniu wniosku o nakazanie zapłaty sumy pieniężnej za brak kontaktów z dzieckiem będą miały obowiązek ustalić z urzędu, czy brak kontaktu nie był właśnie wyrazem samodzielnej decyzji dziecka, wolnej od wpływu osoby sprawującej nad nim codzienną opiekę.

Wyrok w sprawie o sygn. akt SK 3/20 możemy przeczytać tutaj.


Adwokat prowadzący sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ

  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  FILIA KANCELARII W WARSZAWIE
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl