FB linked in

Alimenty na dziecko od ojczyma. Czy można się ich domagać?

Sygnet Border

BLOG

Alimenty na dziecko od ojczyma. Czy można się ich domagać?

Dodano: 04.12.2019

Tak, bowiem zgodnie z przepisem art. 144 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dziecko może żądać świadczeń alimentacyjnych od męża swojej matki, niebędącego jego ojcem, jeżeli odpowiada to zasadom współżycia społecznego. 

Alimenty na dziecko od ojczyma. Alimenty od ojczyma na rzecz pasierba. Kiedy można się ich domagać?

O tym, czy żądanie przez pasierba alimentów jest zgodne z zasadami współżycia społecznego decydują wszelkie okoliczności prawne i faktyczne konkretnej sprawy. Należy brać pod uwagę m.in.: rzeczywisty układ relacji między stronami; czas trwania tych relacji; to czy pasierb mieszka i jest wychowywany (lub był wychowywany) w rodzinie założonej przez zawarcie przez jego rodzica małżeństwa z macochą lub ojczymem, czy też z powodu tego małżeństwa, którego nie akceptuje, jest wychowywany przez drugiego z rodziców lub dziadków; czas trwania małżeństwa, z którego wynika powinowactwo; relacje między pasierbem a jego rodzicami itp. W nauce prawa podkreśla się, że jeżeli pasierb wychowywany jest w rodzinie, która powstała wskutek zawarcia przez jego rodzica małżeństwa z ojczymem lub macochą, to z reguły żądanie alimentów na podstawie art. 144 § 1 KRO odpowiada zasadom współżycia społecznego (tak: Art. 144 KRO red. Osajda 2019, wyd. 6/J. Pawliczak).


Pytania odnośnie alimentów? Skontaktuj się z adwokatem (klik).

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl