FB linked in

Zażalenie na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Jakie zarzuty podnieść? Jakie argumenty wskazać?

Sygnet Border

BLOG

Zażalenie na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Jakie zarzuty podnieść? Jakie argumenty wskazać?

Dodano: 14.07.2023

Co napisać w zażaleniu na postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia? Zaskarżenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia poprzez zasądzenie alimentów. Zaskarżenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia poprzez zobowiązanie do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny (art. 27 k.r.o.).

Sąd Okręgowy wydał w toku sprawy o rozwód postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Posiadasz już uzasadnienie orzeczenia. Rozważ złożenie zażalenia. Moja pierwsza rada: warto w tej sprawie udać się do adwokata od spraw rodzinnych. Jeśli jednak czujesz się na siłach by sporządzić zażalenie samodzielnie, przedstawię pokrótce zarzuty, które można podnieść w zażaleniu:

 1. sprzeczność istotnych ustaleń Sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego – czyli z „polskiego na nasze”, Twoim zdaniem, to co ustalił Sąd (np. wysokość wydatków związanych z utrzymaniem rodziny) nie zgadza się z materiałem dowodowym; w takim wypadku należy wskazać dowody, które – Twoim zdaniem – przemawiają za Twoją wersją,
 2. naruszenie prawa materialnego np. któregoś z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – występuje wtedy, gdy Sąd Okręgowy „udzielający” zabezpieczania prawidłowo ustalił jakiś fakt, ale zastosował do tak przyjętego stanu faktycznego niewłaściwy przepis (np. Sąd naruszył art. 135 k.r.o., w sytuacji gdy jednocześnie ustala, że często opiekujesz się dzieckiem, jednakże musisz pokrywać wydatki związane z utrzymaniem dziecka w całości, a nie „po połowie”)

Problem ze sporządzeniem zażalenia? Skontaktuj się z prawnikiem od spraw rodzinnych z Warszawy: 605 836 220, kontakt@adwokat-lecyk.pl

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl