FB linked in

Jestem bezrobotny, a Sąd zasądził mi wysokie alimenty! Dlaczego?

Sygnet Border

BLOG

Jestem bezrobotny, a Sąd zasądził mi wysokie alimenty! Dlaczego?

Dodano: 16.03.2023

Alimenty a faktyczne zarobki, alimenty Warszawa a możliwości zarobkowe.

Zgodnie z art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Z polskiego na nasze: wysokość alimentów zależy nie od faktycznych dochodów, od tego czy ktoś ma pracę, a od możliwości zarobkowych, czyli od tego ile zobowiązany byłby w stanie zarobić przy dochowaniu staranności.

Osoba bezrobotna, a alimenty. Bezrobocie a alimenty Lublin.

W orzecznictwie utrwalone jest, że zakres świadczeń alimentacyjnych wyznaczają takie zarobki i dochody, jakie osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy należytym wykorzystaniu swoich zdolności. Osoba, na której ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, a zwłaszcza obowiązek alimentacyjny względem swych nieletnich dzieci, powinna w celu zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego dążyć do pełnego i właściwego wykorzystania swych sił, kwalifikacji i zdolności zarobkowej, jeśli istnieją ku temu realne możliwości. Zakres zatem obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeżeli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił, zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie (orz. SN z 9.1.1959 r., III CR 212/58, OSNCK 1960, Nr 2, poz. 48, wydane na gruncie KR).


Sprawa alimentacyjna Warszawa, Adwokat Łukasz Lecyk, kontakt@adwokat-lecyk.pl, telefon: +48 576 236 630

Temida

KANCELARIA

SKONTAKTUJ SIĘ

ZAPRASZAM DO KONTAKTU, WYPEŁNIJ FORMULARZ


  Kancelaria Adwokacka Łukasz Lecyk

  Sygnet

  FILIA KANCELARII - WARSZAWA
  +48 576 236 630
  ul. Widok 8/5
  00 - 023 Warszawa

  KANCELARIA ADWOKACKA
  ŁUKASZ LECYK
  +48 605 836 220
  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Adwokatura Polska
  LUBLIN +48 605 836 220 WARSZAWA +48 576 236 630 kontakt@adwokat-lecyk.pl